שאלון הערכת בריאות ומעקב אימונים: 

שאלון הערכת בריאות ומעקב אימונים

הצהרת בריאות לאימון חד-פעמי:

הצהרת בריאות לאימון חד-פעמי